000 days 00 hours 00 minutes 00 seconds

Odpočítavanie do začatia koncertu 25. výročia spevokolu EBENEZER

Eben Ezer

Eben Ezer, preložený z hebrejského jazyka ako Kameň pomoci je slovenský spevokol pri Cirkvi Bratskej, ktorého počiatok sa datuje do roku 1988. Jeho hlavným zámerom je spájať ľudí prostredníctvom spoločnej práce a spievania. Eben Ezer tvorí v súčasnosti cez 30 členov, ktorí pochádzajú z rôznych miest Slovenska a z Českej republiky. Ich spoločnou činnosťou je spev a záľubou je hudba, ktorá je vnímaná ako dar od Boha a nástroj slúžiaci druhým pre radosť.

Mgr.art. Mária Volárová vyštudovala odbor cirkevná hudba (organ, dirigovanie) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a neskôr zborové dirigovanie (Prof. P. Hradil, doc. Mgr.Art. Š. Sedlický) na Akadémii Umení v Banskej Bystrici

čítať ďalej