Eben Ezer

Eben Ezer, preložený z hebrejského jazyka ako Kameň pomoci je slovenský spevokol pri Cirkvi Bratskej, ktorého počiatok sa datuje do roku 1988. Jeho hlavným zámerom je spájať ľudí prostredníctvom spoločnej práce a spievania. Eben Ezer tvorí v súčasnosti cez 30 členov, ktorí pochádzajú z rôznych miest Slovenska a z Českej republiky. Ich spoločnou činnosťou je spev a záľubou je hudba, ktorá je vnímaná ako dar od Boha a nástroj slúžiaci druhým pre radosť.