Tibor Máhrik

1991 – 2001

Tibor Máhrik (1961) absolvoval ZUŠ v Nitre odbor spev a klavír, dirigovanie sa učil u svojho otca, ktorý študoval VŠMU v triede prof. Suchoňa. Súkromné hodiny spevu absolvoval u J. Wiedermanna. Pôsobil vo viacerých vokálno-inštrumentálnych formáciách, ako sólista získal ocenenia v speváckych súťažiach na regionálnej aj celoštátnej úrovni.

Počas vysokoškolských štúdií na STU (1980-1985) prežil vnútorné povolanie do duchovenskej práce, čo následne ovplyvnilo aj jeho hudobné aktivity. Od roku 1986 organizoval a viedol týždenné letné kurzy spevu na pôde ktorých sa postupne sformoval česko-slovenský mládežnícky spevácky zbor. V roku 1990 inicioval založenie slovenského spevokolu Eben Ezer, ktorý dirigoval do roku 2000. Pod jeho vedením zbor postupne zvládol reprezentačnú literatúru á-capella rôznych období od gregoriánskeho chorálu po súčasnosť, absolvoval desiatky vystúpení v tuzemsku i zahraničí (Švajčiarsko, Nemecko, Rumunsko, Nórsko…), nahral audiokazaetu Surrexit Christus (1991) a 2 profilové CD – Magnum Mysterium (1993) a Immanuel (1998).

V následnom období sa venoval výchove mladých hudobníkov so zameraním na bohoslužobné požiadavky a celoslovenským aktivitám v súvislosti s výchovou mladej generácie. V rámci Nadácie POLIS v Žiline je spolugarantom Filozofickej kaviarne, ktorá širokej verejnosti ponúka diskusné fórum k aktuálnym témam v kontexte našej spoločnosti. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg v oblasti filozofie a etiky na FF UKF v Nitre a kazateľ pre pastoráciu v Cirkvi bratskej v Žiline.


Tadeusz Danel

2001 – 2003

Tadeusz Danel (1951) se narodil jako prvorozený syn rodičů Marie a Adolfa Danelových. Otec Adolf učil své děti lásce k hudbě. Svému synovi Tadkovi dal do rukou klarinet, aby si hrou v dechovce mohl přivydělávat. Po náhle a nečekané smrti tatínka, na Tadkovi spočinula tíha odpovědnosti pomoci mamince zabezpečit rodinu. Vyučil se elektrikářem, aby mohl finančně podpořit rodinu s dospívajícími dětmi. Mladší sourozenci pokračují v otcových šlépějích ve hře na housle.

Multiinstrumentalista Tadek zpívá v církevním pěveckém i mládežnickém sboru, hraje v různých hudebních seskupeních na klarinet, saxofon či violoncello. Hudba je kromě práce v zaměstnání a doma důležitou součásti jeho života. Po odchodu svého mladšího bratra Ewalda do Bratislavy na VŠMU postupně přebírá dirigování pěveckého sboru Církve bratrské v Horní Suché. Za dobu jeho 30-tiletého působení sbor pravidelně organizuje vánoční i velikonoční koncerty, často vystupuje v jiných církvích nebo na veřejných akcích nejen v České republice, ale také v Polsku, na Slovensku i Norsku. Sbor zpíval Džezovou mši Jaroslava Hniličky s ochestrem Gustava Broma, Venkovskou vánoční mši Eduarda Schiffauera, kterou nahrál na CD pod vedením autora a zpíval i s Ostravskou filharmonií. Několikrát bylo provedeno i Oratorio de Noel C. Saint-Saense. Navzdory pracovnímu a osobnímu vytížení se ujímá pěveckého sboru Eben-Ezer v nelehké době po odchodu jeho prvního dirigenta a zakladatele Tibora Máhrika.


Ivan Šiller

2004 – 2006

Ivan Šiller (1977) absolvoval štúdium hry na klavíri na ZUŠ L. Rajtera v Bratislave (M. Kailingová), V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave (prof. D. Varínska – klavír, Mgr. Kobela – dirigovanie) a na Král’ovskom Konzervatóriu v belgickom meste Gent (D. Vandewalle – klavír, D. Brosse – dirigovanie). V roku 1996 sa stal víťazom slovenskej súťaže komorných zoskupení (klavírne duo s klaviristkou L. Bálintovou) a zároveň uskutočnil turné po Francúzsku.

V roku 1999 získal 1. miesto na súťaži P. Kadošu v Leviciach a zúčastnil sa na súťaži v írskom Dubline. Venuje sa sólovej i komornej hre. V roku 2001 získal ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu na Medzinárodnej súťaži EMCY v Hamburgu (A. Kučerová – soprán). Koncertoval v rôznych krajinách Európy (Belgicko, Holandsko, Nemecko, Veľká Británia,…). V r. 2002 sa podieľal na realizácii slovenskej opery M. Burgra a M. Burlasa “ Face to Face” v Luxembursku. Účinkoval na rôznych hudobných festivaloch doma i v zahraničí.

V sezóne 2002 – 2003 uviedol spolu s dvoma belgickými divadelnými súbormi novú produkciu o živote a hudbe amerického skladateľa C. Ivesa. Je iniciátorom projektov pre mladých ľudí (Levice, Bratislava, Cyklus komorných koncertov Watou, Večer slovenskej hudby Gent). V r. 2002 vytvoril vlastný festival komornej hudby Space a uskutočnil svoje prvé turné po USA. Aktivity Ivana Šillera v umeleckej oblasti boli Ministerstvom školstva SR ocenené plaketou sv. Gorazda.


Milan Masiarik

2008 – 2013

Milan Masiarik (1983) absolvoval v rokoch 1999 – 2003 štúdium na Konzervatóriu v Žiline, kde študoval cirkevnú hudbu pod vedením MgA. Petra Lalinského (organ) a doc. MgA Štefana Sedlického (dirigovanie). V tomto odbore pokračoval i na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2002 a 2003 vyhral 1. miesto v kompozičnej súťaži Adama Plintoviča. Od roku 2004 sa venuje výlučne zborovému dirigovaniu pod pedagogickým vedením mim. prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD. Počas svojej dirigentskej praxe mal možnosť spolupracovať s mnohými hudobnými telesami (Žilinský miešaný zbor, miešaný zbor Cantus, oktet Cosmopolitan Singers, ženský zbor Filia – asistent dirigenta, Soozvuk – zbor zameraný na súčasnú slovenskú hudbu, Trnavský komorný orchester). V priebehu troch rokov účinkoval na Bratislavských korunovačných slávnostiach, postupne ako spevák, organista a asistent dirigenta.

V septembri 2004 začal vyučovať dirigovanie na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a súčasne prevzal vedenie Komorného zboru cirkevného konzervatória, s ktorým naštudoval niekoľko väčších diel: Korunovačnú omšu W. A. Mozarta, Pergolesiho Stabat Mater, Vivaldiho Gloria, Krškovo Te Deum. Umeleckú spoluprácu rozvíja i s Ordinariátom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri rôznych výročných slávnostiach Ordinariátu.


Mária Volárová

2014 – súčasnosť

Mgr.art. Mária Volárová vyštudovala odbor cirkevná hudba (organ, dirigovanie) na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a neskôr zborové dirigovanie (Prof. P. Hradil, doc. Mgr.Art. Š. Sedlický) na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Ako organistka alebo dirigentka viacerých speváckych zborov koncertovala v niekoľkých európskych krajinách. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ZŠ a ZUŠ K. Royovej v Trenčíne a ZUŠ v Čachticiach. V súčasnosti spolu s manželom Danielom a dcérami Tamarou a Hanou žije a pôsobí v Novom Meste nad Váhom.

Od r. 2009 je organizátorkou letného hudobného festivalu Haluzické múz(r)y (www.haluzickemuzy.sk). V roku 2009 premiérovala muzikál Zastávka. V roku 2012 naštudovala detský muzikál Anjeli, v roku 2013 muzikál Vianoce na celom svete. V roku 2014 uviedla pôvodný slovenský muzikál Víla Šťastenka (www.vilastastenka.eu), pre ktorý skomponovala hudbu. Od jesene 2009 sa venuje hre na harmónium a štúdiu tohto nástroja.

Okrem toho je aktívna aj v duchovnej službe v cirkvi, či vrámci medzidenominačnej plaformy. Študovala na Kresťanskej akadémii mladých v Malenoviciach (CZ), v minulosti pracovala ako zborový misijný pracovník, vedúca mládeže, založila Rodinné centrum Manna v Novom Meste nad Váhom (2006) a od r. 2010 vedie ekumenické spoločenstvo žien v Novom Meste nad Váhom.

Od roku 2014 diriguje celoslovenský spevácky zbor Eben Ezer.