História Eben Ezeru

Počas šestnásťročnej existencie sa v zbore vystriedali viaceré generácie mladých ľudí aj dirigentov. Uskutočnili sme niekoľko väčších projektov:

  •   duchovno-vzdelávacie programy pre mladých ľudí – koncerty v spolupráci so školami – gymnázium v Leviciach; ZŠ v Trenčíne 
  •   účasť na oslavách príchodu Slovákov na Dolnú zem (Srbsko – Vojvodina; Rumunsko) (1995)
  •   koncerty v nórskych školách (1998) 
  •   Švajčiarsko – koncerty pre domy opatrovateľskej služby, verejné koncerty (2000) 
  •   koncertné turné po kúpeľných mestách v Českej republike (2001)
  •   účasť na hudobných festivaloch v mestách a mestečkách Slovenska (Bytča, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Stará Turá, Hermanovce, Vranov nad Topľou, Michalovce, Prešov, Košice, Bardejov, Bratislava, …) 

Nahrali sme CD Magnum mysterium (1993) a Immanuel (1997).

Repertoár spevokolu tvorí stará zborová hudba, hudba súčasných autorov, ale aj židovské piesne, tradicionály a spirituály. V posledných rokoch sa náš repertoár rozšíril o skladby s orchestrom – koncert v Bratislave s amatérskym orchestrom z Horní Suché – ČR (2003).

Od júna 2004 pripravujeme spoločný koncertný projekt s amatérskym orchestrom Artis Dulcedo z Belgicka (Brugge) {www.artisdulcedo.be}

======================================================

V januári 2005 sme absolvovali turné po východe Slovenska. Uskutočnili sa koncerty v Prešove, Košiciach, Michalovciach a Hermanovciach nad Topľou.

Plánované:

  * Belgicko – apríl 2005. 

  * Bratislava, Trnava – máj 2005

O projekte Belgicko

Na jeseň v roku 2003 sa na Kráľovskom konzervatóriu v Gente (Belgicko) stretol súčasný dirigent Eben – Ezeru Ivan Šiller pri spolupráci na projekte s dirigentom amatérskeho orchestra {Artis Dulcedo} Stevenom Decraene. Z ich spoločných rozhovorov sa postupne zrodila myšlienka o vytvorení spoločného hudobného projektu. Rozhodli sme sa uskutočniť spoločné koncerty v Belgicku a na Slovensku. Orchester i spevokol sa počas koncertov predstavia najprv samostatne a potom spoločne interpretovaním skladby Johannesa Brahmsa Schicksalslied (Pieseň osudu). Počas našich vystúpení v Belgicku chceme medziiným predstaviť aj produkciu súčasných slovenských skladateľov.

Bežnou súčasťou našich koncertných vystúpení bývajú neformálne stretnutia s poslucháčmi po koncerte. Takéto stretnutia v Belgicku poskytujú príležitosť na prezentáciu našich národných kultúr – napr. tradičnej slovenskej piesne spolu s tradičnými hudobnými nástrojmi (fujara, husle) a odevom (slovenský kroj) ako aj jedlo a nápoje typické pre Slovensko.

Veríme, že realizácia tohto projektu, na ktorom intenzívne pracujeme od apríla 2004, bude neopakovateľným zážitkom stretnutia dvoch kultúr ako pre spevákov a hudobníkov, tak aj pre poslucháčov v hľadisku.

Ďalšie vystúpenia s tým istým repertoárom sa uskutočnia v Bratislave (dóm sv. Martina) a v Trnave od 5.5. do 8.5.2005.

==========================================

Po viac ako 10 rokoch sa rozlúčil s Eben Ezerom v roku 2001 jeho zakladajúci dirigent Tibor Máhrik a nahradil ho Tadeus Danel, ktorý so spevokolom spolupracoval 2 roky. Od Januára 2004 je dirigentom spevokolu Ivan Šiller.

=========================================

O dirigentovi

Ivan Šiller (1977) absolvoval štúdium hry na klavíri na ZUŠ L. Rajtera v Bratislave (M. Kailingová), V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave (prof. D. Varínska – klavír, Mgr. Kobela – dirigovanie) a na Král’ovskom Konzervatóriu v belgickom meste Gent (D. Vandewalle – klavír, D. Brosse – dirigovanie). V roku 1996 sa stal víťazom slovenskej súťaže komorných zoskupení (klavírne duo s klaviristkou L. Bálintovou) a zároveň uskutočnil turné po Francúzsku.

V roku 1999 získal 1. miesto na súťaži P. Kadošu v Leviciach a zúčastnil sa na súťaži v írskom Dubline. Venuje sa sólovej i komornej hre. V roku 2001 získal ocenenie za najlepšiu klavírnu spoluprácu na Medzinárodnej súťaži EMCY v Hamburgu (A. Kučerová – soprán). Koncertoval v rôznych krajinách Európy (Belgicko, Holandsko, Nemecko, Veľká Británia,…). V r. 2002 sa podieľal na realizácii slovenskej opery M. Burgra a M. Burlasa ” Face to Face” v Luxembursku. Účinkoval na rôznych hudobných festivaloch doma i v zahraničí.

V sezóne 2002 – 2003 uviedol spolu s dvoma belgickými divadelnými súbormi novú produkciu o živote a hudbe amerického skladateľa CH. Ivesa. Je iniciátorom projektov pre mladých ľudí (Levice, Bratislava, Cyklus komorných koncertov Watou, Večer slovenskej hudby Gent). V r. 2002 vytvoril vlastný festival komornej hudby Space a uskutočnil svoje prvé turné po USA. Aktivity Ivana Šillera v umeleckej oblasti boli Ministerstvom školstva SR ocenené plaketou sv. Gorazda.

V súčasnosti diriguje zbor Eben Ezer.

===========================================================

Koncerty

Posledné:

14.-19. júna 2006 sme absolvovali zájazd do Anglicka, kde sme sa zúčastnili na {23. Medzinárodnom festivale cirkevnej hudby} v Chesteri. Bol to veľký zážitok, ktorý všetkým účastníkom po hektickom čase tam asi len postupne dochádza.

Pre nás to začalo vlastne koncom apríla, keď na sústredení v Leviciach sa definitívne rozhodlo, že pozvanie, ktoré sme pred pár týždňami dostali, naozaj využijeme. Rozhodovanie nebolo ľahké, keďže program sme mali už tak dosť nahustený a za dva mesiace bolo treba sa naučiť 11 nových piesní. Ako ináč než domácim samoštúdiom. Pritom noty len postupne prichádzali, takže čas bol ešte kratší. A to sme ešte netušili, že týždeň pred odchodom dostaneme ďalšiu veľkú zásielku nôt s tvrdením, že tie určite poznáme. Nuž ale, dali sme sa na vojnu…

Príjemné bolo, že ako zbor sme dostali podporné štipendium, takže sme mohli do Anglicka letieť a vyšlo to cenovo veľmi prijateľne. Ubytovaní sme boli v miestnych rodinách, ktoré sa z väčšej časti starali aj o našu stravu. Večere boli obvykle spoločné pre všetky pozvané zbory na náklady organizátorov. Musím povedať, že hostitelia boli veľmi príjemní a vždy znova som si uvedomoval, aké je to privilégium, že kresťania môžu v celom svete nachádzať blízkych ľudí, ktorým môžu dôverovať a s ktorými si hlboko rozumejú. Treba dodať, že naši hostitelia boli z rôznych cirkví, ale našu blízkosť to nijako nenarúšalo.

Program bol naozaj plný od rána do večera. Hneď po príchodu do Chesteru nás posadili do historického doubledeckera a BBC začalo o nás točiť reportáž. BBC totiž natáčalo celý priebeh festivalu a má z toho byť program v rámci ich náboženského vysielania 10.9. A odvtedy sme sa nezastavili až do pondelka. Nácviky sa striedali s koncertmi a ďalšími spoločenskými akciami. Začalo to spoločným večerom vo štvrtok 15.6., kde sa všetci účastníci zoznámili a vymenili si symbolické darčeky. Pre niektorých to bola skúška ohňom, keďže sme sedeli vždy dvaja z jednej krajiny u stolu s ôsmimi ďalšími a bolo treba sa dorozumieť i chápať, čo hovoria z pódia. Ale všetci to nejako prežili 😉

V rámci festivalu boli tri veľké koncerty: V piatok 16.6. bol koncert pozvaných zborov. V jeho rámci sme my spievali 5 piesní, t.j. mali sme v podstate maximálny priestor, viac nemal nikto. V sobotu večer bol spoločný galakoncert, na ktorom všetky zbory spolu (cca 300 spevákov) spievali spoločný repertoár pod vedením {Sira Davida Willcocksa}{[Willcocks]} a {Paula Leddingtona Wrighta}. A v nedeľu večer bol slávnostný večer hymnických piesní pod vedením Leddingtona Wrighta, ktoré boli prekladané krátkymi vystúpeniami pozvaných zborov. Spievať pod Sirom Davidom, ktorý je nestorom britských dirigentov (ročník 1919, vychoval ich v Cambridgi niekoľko generácií), bol naozaj zážitok. Celé to bolo umocnené priestorom jednej z najväčších gotických katedrál, ktorá sa začala stavať už okolo roku 900 a jej dnešná podoba je z polovice 13. storočia.

[Chester cathedral]

Naše vystúpenia sa stretli s celkom dobrým ohlasom. Dokonca nás pozvali, aby sme po galakoncerte spievali aj na recepcii pre hostí, čo bola pocta, akej sa zatiaľ žiadnemu zo štipendijných zborov nedostalo.

V priateľskom prostredí sa rýchlo nadväzovali vzťahy. Najviac sme sa tešili zo spoločnosti indického zboru z Madrásu. Jeden z týchto spevákov sa volal krstným menom Ebenezer, ale nepresvedčili sme ho, aby prestúpil k nám 😉 Bol tam tiež jeden fantastický súbor z Ukrajiny, 8 mužov, jeden lepší ako druhý. Zaslúžene mali najväčší úspech. Ale ich vzťah ku kresťanstvu bol dosť vlažný.

[center of Chester]

Mali sme aj trocha času potúlať sa po meste. Chester je na pohľad krásne historické mesto, aj keď sa domáci sťažovali, že sú to najmä napodobeniny historických domov, keďže tamojší pamiatkový zákon je veľmi liberálny. Mesto má zachované prakticky celé hradby dookola, čím sa môžu popýšiť len dve mestá v Anglicku. Takisto domáci nezabudli zdôrazniť, že v Chesteri sa behajú najstaršie dostihy v Anglicku (od r.1512)! Že sú tým pádom aj najstaršie na svete, to asi netreba zdôrazňovať. Okolo centra sa vinie rieka Dee (veľkosťou asi ako náš Hornád) s malebným historickým mostom.

V nedeľu sme boli pozvaní na bohoslužby do metodistického zboru, v rámci ktorých sme opäť spievali. Zúčastnili sme sa tam aj Večere Pánovej a potom sme mali spoločný obed. Bolo to milé spoločenstvo, pri ktorom sme si uvedomovali spoločné korene: bratia Wesleyovci, zakladatelia metodizmu, sa obrátili pôsobením bratov z Ochranovskej jednoty bratskej. A neskôr sme zase my od metodistov prebrali veľa spôsobov práce, napr. špeciálne biblické programy pre malé deti a mládež.

V pondelok sme už odlietali, a pretože odlet bol až večer, mali sme konečne celý deň pre seba. Využili sme ho na prehliadku Manchesteru a niektorí na nákupy. Manchester je hlavne priemyselné mesto, pamiatok je tam málo. Má však tiež peknú katedrálu (gotickú, akože ináč) a vynikajúce múzeum vedy a techniky. Vedel by som v ňom stráviť aj oveľa dlhší čas, než som mal k dispozícii…

Myslím, že pre všetkých bola táto návšteva veľkým povzbudením k ďalšej práci na sebe, aby sme Pánovi dali tú najlepšiu chválu, akú vieme dať. Chválu za všetko, čo pre nás robí, za dar hudby a krásy, za dar spoločenstva a jednoty, za…… No veď viete, nie?

===========================================================

O dirigentovi

Milan Masiarik (1983) absolvoval v rokoch 1999 – 2003 štúdium na Konzervatóriu v Žiline, kde študoval cirkevnú hudbu pod vedením MgA. Petra Lalinského (organ) a doc. MgA Štefana Sedlického (dirigovanie). V tomto odbore pokračoval i na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2002 a 2003 vyhral 1. miesto v kompozičnej súťaži Adama Plintoviča. Od roku 2004 sa venuje výlučne zborovému dirigovaniu pod pedagogickým vedením mim. prof. Blanky Juhaňákovej, ArtD. Počas svojej dirigentskej praxe mal možnosť spolupracovať s mnohými hudobnými telesami (Žilinský miešaný zbor, miešaný zbor Cantus, oktet Cosmopolitan Singers, ženský zbor Filia – asistent dirigenta, Soozvuk – zbor zameraný na súčasnú slovenskú hudbu, Trnavský komorný orchester). V priebehu troch rokov účinkoval na Bratislavských korunovačných slávnostiach, postupne ako spevák, organista a asistent dirigenta.

V septembri 2004 začal vyučovať dirigovanie na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a súčasne prevzal vedenie Komorného zboru cirkevného konzervatória, s ktorým naštudoval niekoľko väčších diel: Korunovačnú omšu W. A. Mozarta, Pergolesiho Stabat Mater, Vivaldiho Gloria, Krškovo Te Deum…

Umeleckú spoluprácu rozvíja i s Ordinariátom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky pri rôznych výročných slávnostiach Ordinariátu.

=================================================================

Koncerty

Chystané:

20.3.11 sa uskutoční so Slovenským komorným orchestrom koncert v Bratislave na Cukrovej.

Posledné:

4.12.10 sme mali advetný koncert v seminárnom kostole v Košiciach. Prijatie bolo veľmi milé. A 5.12.10 sme vystupovali v rámci ekumenického adventu v Margecanoch. V kostole síce kúrili, ale tých vonkajších -15°C bolo naozaj cítiť

————————————

10.10.2010 sme spievali v rámci bohoslužieb v Hrádku nad Olší na Tešínsku.

V zbore nás prijali veľmi milo. Slovom poslúžil Radko Krupa.

29.11.2009 sa uskutočnil Adventný koncert v Košiciach. Bol pripravený v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom mesta Košíc.

V lete 2009 sme spievali na {Starej Turej}.

Vo februári 2009 sme mali koncert v kostole Sv. rodiny v Petržalke. Hlavným bodom bola Mozartova Korunovačná omša.

=========================================

Koncerty

V júni 2008 sme boli na International Church Music Festival v Coventry v Anglicku. Bol to pomerne hektický týždeň, ale krásny. Pekné bolo prijatie v rodinách, u ktorých sme bývali. Naozaj dobré svedectvo o univerzálnosti kresťanstva.

V rámci festivalu bolo niekoľko koncertov v novej katedrále, ktorá je pristavaná k zvyškom starej.

Stará katedrála sa stala obeťou nemeckého bombardovania počas druhej svetovej vojny a jej zvyšky sú ponechané ako pamätník vojny.

Spievali sme na nedeľnaších bohoslužbách v metodistickom zbore v Earlsdone i v rozhlasových bohoslužbách pre BBC. Vraj nás počúvalo 2 milióny ľudí 🙂

Ľutovali sme zrušený koncert pre jednu miestnu školu; tak sme si aspoň zaspievali pre radosť v katedrále St. Martin v Birmighame. Taký krásny zvyšok stredoveku uprostred moderného mesta…

Kvôli festivalu sme sa opäť naučili nové zbory, najmä Mozartova Korunovačná omša je krásna. Určite ju ešte využijeme. Nadviazali sme aj nové kontakty. Nuž, bolo nám fajne…

===========================================================

Ešte zopár údajov:

  • dirigenti boli postupne Tibor Máhrik, Tadeáš (Tadek) Danel, Ivan Šiller, Milan Masiarik a Mária Volárová
  • v predchádzajúcom texte nie sú spomenuté zájazd 18.-22. októbra 2006 (Wales, {St. Davids}), vystúpenia v Bratislave a Trnave 2005 s Belgičanmi, v Bratislave 2007 s Mozartovým Requiem,  na Starej Turej 2009, v Hermanovciach 2014 či účasti na festivaloch ICMF v Berne 2007 a Festivale sakrálneho umenia v Košiciach 2009