História

Počas dvadsaťpäť ročnej existencie sa v spevokole vystriedali viaceré generácie ľudí aj dirigentov. Uskutočnilo sa niekoľko väčších projektov:
  • duchovno-vzdelávacie programy pre mladých ľudí Koncerty v spolupráci so školami: Gymnázium v Leviciach a ZŠ v Trenčíne
  • účasť na oslavách príchodu Slovákov na Dolnú zem Srbsko – Vojvodina a Rumunsko (1995)
  • koncerty v nórskych školách (1998)
  • Švajčiarsko Koncerty pre domy opatrovateľskej služby a verejné koncerty (2000)
  • koncertné turné po kúpeľných mestách v Českej republike (2001)
  • účasť na hudobných festivaloch v mestách a mestečkách Slovenska Bytča, Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Stará Turá, Hermanovce, Vranov nad Topľou, Michalovce, Prešov, Košice, Bardejov, Bratislava atď.