Koncerty 2019

Projekt Al kanfej hašalom
Dozvedieť sa o projekte viac.

27. apríl 2019 18:00 hod. Evanjelický kostol, Michalovce
28. apríl 2019 17:00 hod. Ortodoxná synagóga, Prešov
19. – 21. júl 2019 Festival Vrba/Wetzler Memorial, Žilina
8. september 2019 Cesta neznáma, – pamätný deň obetí holokaustu, Lučenec
1. december 2019 Ostrava