Al Kanfej Hašalom Tour 2018

24. marec 2018 18:00 hod. Dom kultúry Poprad
25. marec 2018 10:00 hod. Modlitebňa BJB Poprad
25. marec 2018 18:00 hod. Synagóga Ružomberok
9. jún 2018 18:00 hod. Synagóga Bardejov
10. jún 2018 17:00 hod. Synagóga Bardejov
4. august 2018 Festival židovskej kultúry Šamajim, Trebíč
5. august 2018 Modlitebna Církve bratrské, Brno
7. september 2018 Odhaľovanie pamätníka holokaustu, Stará turá
8. september 2018 Synagóga Šurany
9. september 2018 10:00 hod. Modlitebňa Cirkvi bratskej Levice
9. september 2018 Pamätný deň holokaustu, Synagóga Levice