Al Kanfej Hašalom Tour 2018

24. marec 2018 18:00 hod. Dom kultúry Poprad
25. marec 2018 10:00 hod. Modlitebňa BJB Poprad
25. marec 2018 18:00 hod. Synagóga Ružomberok
9. jún 2018 18:00 hod. Synagóga Bardejov
10. jún 2018 17:00 hod. Synagóga Bardejov
4. august 2018 Festival židovskej kultúry Šamajim, Trebíč
5. august 2018 Modlitebna Církve bratrské, Brno
7. september 2018 18:00 hod. Odhaľovanie pamätníka holokaustu, Stará turá
8. september 2018 17:00 hod. Synagóga Šurany
9. september 2018 9:30 hod. Modlitebňa Cirkvi bratskej, Levice
9. september 2018 18:00 hod. Pamätný deň holokaustu, Synagóga Levice
24. novomber 2018 18:00 hod. Modlitebňa Cirkvi bratskej, Bratislava
25. novomber 2018 17:00 hod. Synagóga Nitra